nedeľa, 23. októbra 2016

IQáčik - 3. deň

Tretí deň sme sa zamerali na  zdravú výživu, vytvárali sme plagáty, ktoré boli v závere aktivity vyhodnotené a ocenené. 
Neskôr nás čakali športové aktivity a krátke filmové predstavenie.
V priebehu týchto troch dní sme taktiež riešili rôzne úlohy na rozvoj predstavivosti a fantázie, úlohy rozvíjajúce logické, matematické, priestorové a verbálne myslenie. 

Dnes sme sa už vrátili zo sústredenia do Humenného - nadšení, plní skvelých zážitkov z perfektne zorganizovaného podujatia so skvelými učiteľkami a pánom učiteľom. Obrovské ĎAKUJEME!!!


 

IQáčik - 2.deň

Dopoludnie druhého dňa sústredenia pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov sa niesol v znamení knižky Malý princ.
Všetci sme sa pustili do čítania. A čítal každý - pretože každý žiak dostal túto knihu ako darček od pána Ľuboša Lukáča, jedného zo zakladateľov iniciatívy Rozumieme nadaným v Prešove http://www.rozumiemenadanym.sk/

V priebehu takmer dvoch hodín sme mali knihu prečítanú - každé dieťa čítalo jednu stranu. Po prečítaní sme rozmýšľali, koho by sme chceli stretnúť, keby sme sa ocitli na neznámej planéte a prečo... riešili sme rôzne zaujímavé úlohy.

V poobedňajších hodinách sme sa vybrali na vychádzku k priehrade a po návrate nás čakal kvíz. Deti boli rozdelené do 12 skupín a každá z nich súťažila:-)
Aj nám sa v kvíze darilo a boli sme úspešní - získali sme aj 3. miesto :-)
Deti potešili biele a modré tričká, ktoré dostali ako darček.
Príjemne prežitý deň ukončil filmový večer.